Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost OZO Ostrava s.r.o., IČ: 62300920, Frýdecká 680/444, 719 00, Ostrava (dále jen podnikatel), pro níže uvedené účely v souladu s právními předpisy zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, účinném od 25.5.2018 o ochraně osobních údajů a v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení daného účelu, po nezbytně nutnou dobu vymezenou podle právních předpisů

Účel zpracování osobních údajů: Podnikatel má oprávnění ke zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy / objednávky.

Veškeré poskytnuté osobní údaje, jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, jsou zpracovány za účelem vyřízení smlouvy / objednávky a komunikace se zákazníkem.

Poskytnuté osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy / objednávky, jsou důvěrné a budou použity jen k uskutečnění plnění smlouvy / objednávky a nebudou poskytnuty žádným třetím stranám.

Spotřebitel bere na vědomí, že má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zejména právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokaci a likvidaci.